Service over hele landet med 24 timers hot-line tilkald

Service af lamelkompressorer, Mattei & Hydrovane.

Service af alle typer skrue & stempelkompressorer.

Service af efterbehandlings-udstyr som filtre, køle- og adsorbtionstørrer.

MEN! Service er for JA Trykluft mere end bare olie- og filterskift!

Service er også måling af dugpunkt, lækagesøgning,kapacitets- og energimåling.

Kontrol af åndedrætsluft udføres i samarbejde med anerkendt laboratorie.

Service og målinger kan lægges ind i faste aftaler så det er JA Trykluft der holder øje med hvad og hvornår arbejdet skal udføres.

JA Trykluft ApS tilbyder Dem en årlig energirapport, der fortæller Dem, om udnyttelsesgraden af om Deres kompressoranlæg (energiforbruget) stadig er optimalt?

SERVICE ER FOR JA TRYKLUFT ET ØNSKE OG TILBUD OM AT VÆRE DERES SERIØSE SAMARBEJDSPARTNER!