Informations- og brugerside leveringsbetingelser m.m.

1) Trykluft renhedsklasser. ISO 8573-1

Specificeret udgave. ISO 8573-4

2) Dugpunktskema Vandindhold

3) Materiale oprindelses certifikat DS-EN 10204